Reprezentujemy w sprawach o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, wypłatę zaległego wynagrodzenia czy nadgodzin.